Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của hệ thống văn phòng cấp ủy

06:16 25-05-2024

Sáng 17/1, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể

Tới dự có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

 
Năm 2017, với khối lượng công việc lớn lại phải thực hiện trong thời gian ngắn, song hệ thống văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố đã có nhiều cố gắng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cấp ủy các cấp. Nổi bật là, hệ thống văn phòng cấp ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện tốt 8 Chương trình công tác của Thành ủy; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy các cấp, trong đó sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020”, được Bộ Chính trị đánh giá cao.
 
Trong năm qua, Văn phòng Thành ủy đã tham mưu, tổ chức các buổi làm việc, các chương trình ký kết, hợp tác với 8 tỉnh, thành ủy và với Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Văn phòng Thành ủy cũng tổ chức biên tập, thẩm định 135 văn bản lớn, gồm 3 nghị quyết, 1 kết luận, 3 chỉ thị, 4 thông tri, 20 kế hoạch…
 
Hệ thống văn phòng cấp ủy đã chủ động tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;Tiếp tục duy trì vận hành Đường dây nóng của Thành ủy qua điện thoại và email công vụ để nắm bắt, tiếp nhận, tham mưu xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội hàng ngày. Trong năm qua, Văn phòng Thành ủy đã tiếp nhận và tham mưu xử lý 716 tin qua điện thoại và 200 email qua đường dây nóng; tiếp 784 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 5.804 đơn thư, đề xuất chuyển 926 đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố, khẳng định những kết quả công tác mà hệ thống Văn phòng cấp ủy đã đạt được trong năm 2017 góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Thành phố.
 
Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị hệ thống văn phòng cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là việc tham mưu một số văn bản chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo yêu cầu về tiến độ; chế độ thông tin báo cáo đặc biệt là các vấn đề nóng phát sinh về an ninh trật tự đôi lúc còn chưa được thực hiện kịp thời; cải cách hành chính gắn với triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả còn chưa cao; công tác tiếp dân, việc tham mưu cho cấp ủy xử lý đơn thư ở một số đơn vị còn chậm, chưa dứt điểm để kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong năm 2018, hệ thống văn phòng cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định; tổ chức thực hiện nền nếp, khoa học, có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc của hệ thống văn phòng cấp ủy theo hướng khoa học, đẩy mạnh kế hoạch hóa, quy trình hóa, quy chế hóa, tiêu chuẩn hóa, tin học hóa trong tất cả các khâu. Trong năm 2018, tập trung thực hiện số hóa hệ thống tài liệu lưu trữ của Đảng bộ Thành phố; nâng cấp hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến từ Thành phố đến xã, phường, thị trấn, thí điểm vận hành cơ quan văn phòng điện tử.
 
Nhân dịp này, Thành phố đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể trong hệ thống văn phòng cấp ủy; Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2017.