Điều khoản sử dụng và giá cước

I. THỎA THUẬN SỬ DỤNG

- Website thương mại điện tử tgphim.vn và các Khách hàng tham gia Website thương mại điện tử tgphim.vn đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong bản Quy chế này.

- Các điều khoản sử dụng này được qui định trên trang tgphim.vn và sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa các Khách hàng và tgphim.vn liên quan tới hoạt động trên trang tgphim.vn. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra tại website này. Tgphim.vn có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung tại website thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc cá nhân tiếp tục sử dụng trang web sau khi tgphim.vn bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó.

II. QUY TRÌNH THANH TOÁN VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH:

1. Quy trình thanh toán

- Tổng đài 1352 là tổng đài ghi nhận và thực hiện trừ tiền theo các giao dịch được Khách hàng lựa chọn qua SMS

- Khi thực hiện các lệnh “Đăng ký gói cước” hệ thống sẽ căn cứ vào các cú pháp/gói cước được nhập để tiến hành trừ tiền đối với từng giao dịch. Đối với thuê bao trả trước, tổng đài sẽ kết nối với nhà mạng để xác định khoản tiền cần trừ trực tiếp ngay tại thời điểm Khách hàng yêu cầu lệnh. Đối với thuê bao trả sau, hệ thống sẽ ghi nhận số tiền phải trả trên tài khoản điện thoại và được ghi vào hóa đơn cước của tháng tương ứng.

- Số tiền bị trừ tương ứng với số lần giao dịch và giá cước niêm yết công khai trên website thương mại điện tử tgphim.vn.

- Khoản tiền này sau khi nhà mạng thực hiện trừ sẽ được hoàn lại cho Tgphim.vn.

2. Đảm bảo an toàn giao dịch

- Tgphim.vn sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp nhiều tính năng thông minh, chế độ bảo mật cao để đảm bảo thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn thanh toán của Khách hàng. Tgphim.vn sẽ không tính tiền cho đến khi giao dịch được hoàn tất.

- Việc thanh toán dựa trên cơ chế trừ tiền của mạng viễn thông nên luôn đảm bảo độ chính xác cao nhất.

III. HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

1. Các điều kiện giao dịch chung:

Dịch vụ Tgphim.vn không giới hạn Khách hàng về vị trí địa lý, độ tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ Tgphim.vn, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là người sử dụng thuê bao di động mạng MobiFone

2. Quy trình giao dịch và Giá cước

2.1. Quy trình đăng ký và hủy các gói cước:

a. Đăng ký và hủy qua SMS:

Đối với gói Phim

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Gói Ngày

DK hoặc DK1, DK2, ...., DK9

HUY

2.000đ/ngày

2

Gói Tuần

DKT hoặc DKT1, DKT2,...., DKT9

HUYT

10.000đ/7 ngày

Đối với gói Hài

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Gói Ngày

DKH, DK H1, H, H1

HUY H1

2.000đ/ngày

2

Gói Tuần

DK H7, H7

HUY H7

10.000đ/7 ngày

Đối với gói Tvshow

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Gói Ngày

DKS, DK S1, S, S1

HUY S1

2.000đ/ngày

2

Gói Tuần

DK S7, S7

HUY S7

10.000đ/7 ngày

Đối với gói Live

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Gói Ngày

DKL, DK L1, L, L1

HUY L1

2.000đ/ngày

2

Gói Tuần

DK L7, L7

HUY L7

10.000đ/7 ngày

Đối với gói Clip

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Gói Ngày

DKC, DK C1, C, C1

HUY C1

2.000đ/ngày

2

Gói Tuần

DK C7, C7

HUY C7

10.000đ/7 ngày

Đối với gói Tin tức

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Miễn phí

DKN, DK N1

HUY C1

Miễn phí

b. Đăng ký và hủy qua Wapsite:

- Từ điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn truy cập vào địa chỉ: http://tgphim.vn

- Click vào thông tin Gói cước để đăng ký dịch vụ

- Chọn gói cước phù hợp để đăng ký hoặc chọn Hủy gói cước đã đăng ký trước đó

c. Đăng ký và hủy qua Website

- Đăng nhập vào Website dịch vụ tại địa chỉ http://tgphim.vn

- Click vào biểu tượng "Thông tin tài khoản" ở góc bên phải

- Click "Đăng ký gói cước" và chọn gói cước phù hợp để đăng ký dịch vụ

2.2. Các cú pháp khác:

- HD gửi 1352 (0đ): thông tin hướng dẫn dịch vụ Mplay

- GIA gửi 1352 (0đ): : tra cứu bảng giá dịch vụ

- KT gửi 1352 (0đ): : kiểm tra thông tin gói cước đang sử dụng

- MK gửi 1352 (0đ): : kiểm tra mật khẩu

IV. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của chính Khách hàng đó trước khi Khách hàng tiến hành các giao dịch cụ thể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thực hiện theo đúng nguyên tắc sau:

1. Mục đích thu thập: việc thu thập thông tin Khách hàng để

- Thực hiện các giao dịch theo các đơn đặt hàng của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website Tgphim.vn, chăm sóc Khách hàng;

- Tính giá, cước sử dụng;

- Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về giao dịch yêu cầu thực hiện;

- Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Tgphim.vn;

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website Tgphim.vn.

2. Thời gian lưu trữ: 05 năm

3. Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đăng ký và/hoặc cập nhật trên website Tgphim.vn, không sử dụng các thông tin do Khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.

4. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

- Đơn vị chủ quản website Tgphim.vn.

- Đơn vị viễn thông khi thực hiện trừ giá, cước sử dụng

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

5. Phương thức, công cụ để Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin:

Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn chi tiết trên website Tgphim.vn.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng:

- Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Tgphim.vn được Tgphim.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tgphim.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng;

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Tgphim.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;

- Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Tgphim.vn không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Tgphim.vn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Tgphim.vn không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.